Kącik Towarzystwa Przyjaciół DzieciDZIAŁALNOŚĆ KOŁA TPD W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY USzD W LUBLINIE

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy szkole szpitalnej w Lublinie rozpoczęło działalność w 1976 roku, niosąc pomoc dzieciom, uczniom naszej placówki, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Członkami koła są nauczyciele.


Kierunki naszych działań to:


• współdziałanie nauczycieli w sprawie zapoznania się z sytuacją rodzinną uczniów i otoczenie ich szczególną opieką;
• zakup artykułów szkolnych oraz spożywczych, dzieciom potrzebującym pomocy z: Domów Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej;
• zakup upominków do paczek mikołajkowych czy gwiazdkowych dla dzieci z ubogich rodzin, przewlekle chorych, długo przebywających w szpitalu lub często powracających na leczenie;
• pomoc dzieciom po przykrych przeżyciach losowych np. pożar, powódź, tragiczny wypadek komunikacyjny;
• opieka nad uczniami niedostosowanymi społecznie;
• prowadzenie działalności doradczej dla rodziców: udzielanie porad, wskazówek, kontaktowanie z placówkami specjalistycznymi;
• informowanie rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością o możliwości korzystania z różnych form wypoczynku letniego i zimowego, organizowanego przez Regionalne Koło TPD w Lublinie z wykwalifikowaną kadrą opiekuńczą;
• współpraca z Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie, informowanie rodziców dzieci z cukrzycą o możliwości korzystania z różnego rodzaju pomocy świadczonej przez koło.
TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny
Ul. Narutowicza 54, 20 – 016 Lublin
Tel: 81 532 35 16
e- mail: tpdlublin@interia.pl