„Zasoby edukacyjne”

Serwisy, słowniki i inne zasoby dotyczące nauczania języka polskiego:


Wirtualna historia książki i bibliotek
Galeria malarstwa polskiego
Google Arts & Culture
Wolne lektury
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego
Słownik języka polskiego
Słownik staropolski
Słownik synonimów
Słownik starożytnej Grecji i Rzymu
Słownik terminów literackich
Poezja polska - internetowy serwis poetycki
Serwis Język polski
Epoki literackie
Port Wydawniczy literatura.net.pl
Kulturalna Polska / Streszczenia i opracowania lektur
Serwis Epoki-literackie.pl
Baza narzędzi dydaktycznych - język polski
Język polski w portalu Interkl@sa
Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów
OK na lekcjach - język polski
Otwarte zasoby edukacyjne dla polonistów
Gimnazjum - materiały do prowadzenia lekcji
Język polski - materiały dla nauczycieli (Matura 2016)
Język polski - materiały pomocnicze dla nauczycieli
Zeszyt humanistyczny
Materiały pomocnicze - klasa 3
Materiały pomocnicze - klasa 5
Anaruk chłopiec z Grenlandii
Opowiadania. Pomysły jak wspierać rozwój umiejętności pisania krótkich opowiadań
Edukacja filmowa
Edukacja medialna
Gruza D., Pabiańczyk A., POLSKI 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego
Galant A., Wykorzystanie TIK na lekcjach języka polskiego na II etapie edukacyjnym
Biblioteki cyfrowe i wybrane kolekcje:


POLONA - jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce.


Staropolska on-line - biblioteka utworów literatury staropolskiej, stanowi ciekawy przewodnik po literaturze i kulturze staropolskiej.


Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - udostępnia utwory polskie od średniowiecza do dwudziestolecia międzywojennego.


Federacja Bibliotek Cyfrowych - zbiera, opracowuje i udostępnia informacje o zbiorach elektronicznych polskich instytucji kulturalnych i naukowych, dostępnych online.


Europeana (Europejska Biblioteka Cyfrowa) - dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych.


Biblioteka Cyfrowa IPN - kolekcja publikacji wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej.


Biblia Tysiąclecia - pełny tekst Biblii z wyszukiwarką, komentarzem, mapami, tablicami chronologicznymi.


Ninateka - udostępnia filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.


Fototeka - prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.).


FotoKarta - serwis fotograficzny, w którym prezentowane są unikatowe zdjęcia z drugiej połowy XIX i z XX wieku dotyczące najważniejszych wydarzeń w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.


Narodowe Archiwum Cyfrowe - udostępnia archiwalia takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego.


Archiwum Historii Mówionej - największy w Polsce zbiór relacji biograficznych (około 5 tysięcy nagrań audio i 120 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw, obejmujących niemal cały XX wiek.

„Niezbędnik edukacyjno - zawodowy”


Narzędzie do badania predyspozycji zawodowych "ZAMEK"
Opis i instrukcja narzędzia do badania predyspozycji zawodowych "ZAMEK"
Badanie predyspozycji zawodowych - poradnik nauczyciela
Badanie predyspozycji zawodowych - poradnik ucznia
Scenariusze i materiały szkoleniowe
Zalecenia dotyczące aktywności zawodowej chorych na cukrzycę

Teraz Edukacja

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji


Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu
Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu
Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu
Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu
Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu
Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu
Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu
Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu
Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu
Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu
Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole

Języki Obce w Szkole


Zobacz czasopismo: Języki Obce w Szkole
MAPY MYŚLI

„Karty zawodów i kwalifikacji”


Zobacz karty poszczególnych zawodów i kwalifikacji


Obejrzyj filmy KOWEZiU na YouTube