Stowarzyszenie ŁOWCY UŚMIECHÓW


Stowarzyszenie ŁOWCY UŚMIECHÓW

 Stowarzyszenie ŁOWCY UŚMIECHÓW zostało powołane do życia przez członków założycieli w dniu 5 maja 2014 roku. 24 czerwca zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514264.


Celem Stowarzyszenia jest pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.


W szczególności stowarzyszenie zajmuje się zbieraniem funduszy przeznaczanych na poprawę jakości życia chorych dzieci i młodzieży, niesienie rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy dzieciom, tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przewlekle chorej, wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wspiera także przygotowanie różnorodnych imprez organizowanych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy USzD w Lublinie.


Stowarzyszenie działa również na rzecz zwiększania świadomości i tolerancji społecznej dotyczącej chorych i niepełnosprawnych, popularyzowania i upowszechniania wiedzy na temat szkolnictwa przyszpitalnego, jego roli w edukacji, wychowaniu i terapii pacjentów.


Ponadto stowarzyszenie wspiera działalność naukową i dydaktyczną pracowników Zespołu Szkół Specjalnych przy USzD w Lublinie, propaguje wdrażanie nowych metod dydaktyki i ogólnie wspiera poprawę warunków nauki i wychowania uczniów-pacjentów ZSS przy USzD.


Jeśli chcesz i możesz wesprzeć nasze działania to będziemy wdzięczni za wszelkie darowizny.


Adres naszej poczty: lowcy.usmiechow@o2.pl
Numer naszego konta: 11 2030 0045 1110 0000 0283 6090Projekt edukacyjno-sportowy pn. „Wyrównujemy szanse” realizowany z PGE