„Bieg po Zdrowie” – ogólnopolski program antynikotynowej edukacji zdrowotnej

bieg po zdrowie

Profilaktyka uzależnień, w tym palenia tytoniu jest ważnym zagadnieniem, na stałe wpisanym w działania wychowawczo – profilaktyczne naszej placówki.


W związku z tym w roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła po raz kolejny realizowała ogólnopolski program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po Zdrowie”. Program opracowany był i koordynowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z partnerami. Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka i Ministerstwo Zdrowia.


Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.


Program adresowany był dla uczniów klas IV szkoły podstawowej i ich rodziców.


W ramach programu przeprowadzono m.in. następujące działania prozdrowotne stymulujące kreatywność i inwencję twórczą uczniów:


• Zorganizowano cykl zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, uczniowie rozmawiali na temat bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego.


bieg po zdrowie

• Uczniowie układali hasła promujące zdrowy styl życia oraz promujące niepalenie.


bieg po zdrowie

• Przeprowadzono pogadanki profilaktyczne dla rodziców i uczniów z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie na temat czynników chroniących dzieci przed uzależnieniami. Omówiono wpływ środków uzależniających na zdrowie człowieka.


bieg po zdrowie

bieg po zdrowie

• Uczniowie wykonywali zadania w zeszytach ćwiczeń dotyczące skutków palenia papierosów. Uczyli się zachowań asertywnych w kontekście profilaktyki uzależnień. Wykonywali zadania w grupach - doskonalili ważne kompetencje społeczne, takie jak: umiejętność komunikowania się, aktywnego słuchania, asertywnego wyrażania własnych emocji i opinii.


bieg po zdrowie

• Uczniowie liczyli koszty palenia papierosów i projektowali gazetki dotyczące szkodliwości dymu tytoniowego.


bieg po zdrowie

bieg po zdrowie

Poprzez różnorodne działania z zakresu profilaktyki uzależnień promowaliśmy postawy prozdrowotne i prospołeczne, co z pewnością wpłynęło pozytywnie na kształtowanie systemu wartości młodego człowieka.

Opracowanie: koordynatorzy programu - Anna Boczek, Dorota Dobroczyńska