Akcja Sprzątanie świata – Polska 2019

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

W dniu 20 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się obchody światowej Akcji Sprzątanie świata – Polska 2019. Temat tegorocznej edycji brzmiał „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.


Sprzątanie świata

Głównym celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.


W związku z ograniczeniami zdrowotnymi i brakiem możliwości wyjścia z murów szkoły szpitalnej nasi podopieczni włączyli się w działania towarzyszące akcji na terenie szpitala, były to m.in. następujące działania ekologiczne i prozdrowotne:


• Udział w warsztatach ekologicznych, podczas których uczniowie obejrzeli film edukacyjny z zakresu ekologii, ochrony środowiska i segregacji odpadów,


Sprzątanie świata

poznawali zasady selektywnej zbiórki odpadów i dowiedzieli się na czym polega recykling,


Sprzątanie świata

wyjaśniali wpływ codziennych zachowań w domu, szkole, miejscu zabaw na stan środowiska.


Sprzątanie świata

• Promowanie nieśmiecenia poprzez udział w konkursie ekologicznym, którego myślą przewodnią było wykonanie atrapy promującej zdrowie a wykonanej z odpadów. Uczniowie wykazali się niezwykłą inwencją twórczą, kreatywnością i pomysłowością – wykonali boisko w kształcie piramidy zdrowego żywienia….


Sprzątanie świata

… i domek z hasłami przestrzegającymi przed uzależnieniami.


Sprzątanie świata

Mamy nadzieję, że podjęte przez naszą placówkę działania edukacyjne przyczyniły się do kształtowania postaw proekologicznych i zwiększenia dbałości o naszą planetę!


Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata
Sprzątanie świata
Opracowanie: Anna Boczek, Natalia Sarzyńska – Wojtowicz, Łukasz Niewiadomy