Uroczystość podsumowująca charytatywną działalność
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

25 października 2019 roku odbyła się uroczystość podsumowująca charytatywną działalność Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, w której uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie Pan Krzysztof Baran. Podczas tego spotkania Dyrektor Szpitala dr n. med. Jerzy Szarecki przekazał informację o przejściu na emeryturę po 22 latach pracy zawodowej.


29 października 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie podziękowali Panu Dyrektorowi Jerzemu Szareckiemu za wieloletnie kierowanie pracą szpitala, w którym się leczą, złożyli mu najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz wręczyli okolicznościowy upominek - pracę plastyczną namalowaną przez młodą artystkę Sarę Marzewską.Uroczystość

Uroczystość

Uroczystość


Następnie Sara przekazała Panu Dyrektorowi swój pierwszy album „Impresje” opatrzony dedykacją autorską. W dowód uznania pogratulował on młodej malarce talentu i życzył jej wielu sukcesów i wytrwałości w realizowaniu swojej pasji.Uroczystość

Uroczystość
Opracowanie: Agnieszka C.Chwila wspomnień….


Uroczysta gala z okazji Jubileuszu 20–lecia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie