Ogólnopolski projekt edukacyjny UNICEF
„Szkoła z Prawami Dziecka” IV edycja – Certyfikat

UNICEF Certyfikat

W 2019 roku obchodzimy 30. rocznicę uchwalenia najważniejszego na świecie dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. W związku z tą szczególną datą nasza szkoła realizowała Ogólnopolski Projekt Edukacyjny UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”.


Głównymi celami projektu było zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, a także wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.


Konwencja o prawach dziecka - plakat

Konwencja o prawach dziecka - broszura

Pierwszym punktem projektu było zapoznanie uczniów z ideą projektu. Na podstawie otrzymanych scenariuszy UNICEF nauczyciele przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące praw dziecka. Niezwykle interesujące było to, że uczniowie zapoznawali się ze swoimi prawami nie tylko w języku ojczystym ale również w języku angielskim i niemieckim.


UNICEF Certyfikat

UNICEF Certyfikat

Uczniowie bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem brali udział w projekcie, wykonywali szereg plakatów i innych pomocy promujących prawa dziecka.


UNICEF Certyfikat

UNICEF Certyfikat

UNICEF Certyfikat

UNICEF Certyfikat

UNICEF Certyfikat

UNICEF Certyfikat

UNICEF Certyfikat

UNICEF Certyfikat

Kolejnym punktem projektu był wybór lokalnych „Szeryfów Praw Dziecka” połączony z wręczeniem „Gwiazd Szeryfów Praw Dziecka”.


W oparciu o zdobytą wiedzę, czym są prawa dziecka, uczniowie dokonali wyboru przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy są szczególnie zaangażowani w ochronę praw dziecka.


UNICEF CertyfikatLista osób wyróżnionych odznaczeniem:


Pani Sędzia Eleonora Porębiak - Tymecka - koordynator do Spraw Mediacji i Edukacji Prawniczej Sądu Okręgowego w Lublinie


UNICEF Certyfikat

Za podejmowanie działań na rzecz promowania i przestrzegania praw dziecka oraz promowanie edukacji prawniczej wśród naszych uczniów, organizowanie i zapraszanie naszych podopiecznych na konferencje dotyczące mediacji rówieśniczych oraz wizyt edukacyjnych w Sądzie Okręgowym w Lublinie.


Starszy specjalista Elżbieta Konowałek
- przedstawiciel Wydziału Prewencji KMP w Lublinie


UNICEF Certyfikat

Za wieloletnią współpracę z naszą szkołą, przeprowadzanie cyklicznych spotkań, prelekcji i warsztatów dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa i zdrowia naszych podopiecznych, np. Dzień Bezpiecznego Internetu, akcje prewencyjne „Bezpieczeństwo w czasie zimowego i letniego wypoczynku, projekt „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie” i wiele innych.


Pani Joanna Tarasiewicz - kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie


UNICEF Certyfikat

Za przeprowadzenie wielu ciekawych multimedialnych lekcji bibliotecznych, angażowanie dzieci w lokalne inicjatywy np. „Narodowe Czytanie”, popularyzację dzieł literatury polskiej.


Pani Renata Bezłada – pracownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie


UNICEF Certyfikat

Za inicjowanie i przeprowadzanie działań na rzecz promocji zdrowia m.in. przeprowadzenie cyklicznych warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych, koordynowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych realizowanych w naszej szkole oraz obejmowanie honorowym patronatem konkursów profilaktycznych realizowanych w naszej szkole.


Pani Aneta Adamczuk - przedstawiciel Centrum Wolontariatu w Lublinie


Pod kierunkiem Pani Anety Adamczuk przeprowadzano liczne przedsięwzięcia na rzecz uczniów: gry, zabawy, spotkania z przedstawicielami różnych kultur, kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne.Przekazując dzieciom wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im praw kształtujemy postawy młodych ludzi, ich system wartości, a w konsekwencji wpływa to pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i przyjazny klimat szkoły.Opracowanie:

Anna Boczek

Agnieszka Kwiatkowska

Natalia Sarzyńska – Wójtowicz

Ewelina Klimiuk

Łukasz Niewiadomy