"Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas dni wolnych od zajęć"
- spotkanie profilaktyczne w Filii Szkoły
Zwyczajowo i systematycznie przed rozpoczęciem się ferii zimowych poruszana jest tematyka bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas dni wolnych od zajęć. Dzieci w tym czasie częściej niż zwykle narażone są na różnego rodzaju zagrożenia związane m. in. z ruchem drogowym, korzystaniem z sieci internetowej itp.


W Filii Szkoły nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu profilaktycznym poprowadzonym przez Policjanta z pobliskiej Komendy Policji w Lublinie. Przedstawiona została tematyka bezpieczeństwa dzieci w sytuacjach, kiedy nie ma przy nich rodziców lub innych osób starszych. Poruszanie się we współczesnym świecie mediów, ruchu drogowego, obcych osób czy też innych sytuacji trudnych wymaga od młodego człowieka wiele odwagi, rozważnej samodzielności i asertywnych zachowań. Ważną sprawą jest więc przypominanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa w tym zakresie.


Podczas spotkania wszyscy mieli możliwość wysłuchania wartościowych rad pracownika Policji związanych z bezpiecznym wykorzystaniem czasu wolnego. Każdy mógł nawet obejrzeć i przymierzyć elementy wyposażenia prewencyjnego Policjanta. Bardzo ciekawe i przydatne okazały się przedstawione opowieści z życia wzięte i rady jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Uczniowie wyszli ze spotkania bogatsi o porady dotyczące reagowania na sytuacje trudne i niezrozumiałe w otoczeniu na co dzień.


Pojawiło się wiele pytań wskutek zainteresowania tematem. Poniżej tablica zawierająca krótkie info z wydarzenia.


Opracowanie: BW, ASz