Fotorelacja z lekcji chemii

Chemia

Lekcje chemii w szkole przyszpitalnej to ciekawie i twórczo spędzony czas. Nauczycielka pracuje z dziećmi indywidualnie, rytm nauki dostosowuje nie tylko do poziomu ich wiedzy, ale też do ich samopoczucia, stanu zdrowia.


Uczniowie na niższym poziomie wydolności wysiłkowej, którym lekarz prowadzący zalecił pozostanie na sali chorych korzystają z nauczania „przy łóżku”.


Chemia

Dzieci lżej chore, ozdrowieńcy uczestniczą w zajęciach lekcyjnych organizowanych w salach szkolnych, świetlicach. Lekcje prowadzone są w małych grupach, co umożliwia indywidualizowanie metod, form pracy oraz dobieranie zakresu treści programowych tak, by każdy uczeń pracował w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.


Chemia

Chemia

Uczniowie obserwują, wyciągają wnioski, stawiają hipotezy oraz je weryfikują, ćwiczą twórcze i krytyczne myślenie. Poznają substancje i ich właściwości oraz wewnętrzną budowę materii.


Chemia

Chemia

Stosują nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów. Wskazują na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami oraz wpływem na środowisko naturalne. Uczą się poprawnie stosować terminologię chemiczną.


Chemia

Chemia

Powyższe działania sprzyjają uzupełnianiu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych dzieci.


Chemia

Inne fotorelacje:


http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index330.html
http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index343.html
http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index384.htmlOpracowanie: Agnieszka C.