fotorelacja z zajęć -przy łózku W„Jedyna taka szkoła w Lubelskiem. Bez dzwonków, za to z łóżkami”….

„W tej szkole wszystko jest nadzwyczajne: lokalizacja, sytuacja uczniów, praca nauczycieli.”Nauczyciele w szkole przyszpitalnej organizują lekcje w salach szkolnych, świetlicach lub indywidualnie, przy łóżku chorego dziecka. Dostosowują oni metody, formy pracy oraz zakres treści programowych do aktualnego stanu zdrowia uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych, zgodnie z zasadami pedagogiki leczniczej oraz zaleceniami lekarzy, pielęgniarek, psychologów i innych specjalistów.fotorelacja z zajęć -przy łózku W

Na niższym poziomie wydolności wysiłkowej nauczyciel dostarcza dziecku małą ilość bodźców o średniej sile, podaje treści poznawcze ujęte w interesujący, prosty sposób, uczy receptywnie, posługując się głównie metodami opartymi na słowie i obserwacji.


fotorelacja z zajęć -przy łózku W

Nauka jest dla chorych dzieci przejawem życia wiedzionego dotychczas, elementem świata zewnętrznego, normalnego, szansą na zaspokojenie potrzeb uczuciowych, poznawczych, ruchowych. Jest ona ważnym środkiem terapeutycznym (cel leczniczy) normującym pracę układu nerwowego.


fotorelacja z zajęć -przy łózku W

„Dziecko chore, które celowo coś wykonuje, do czegoś dąży, coś planuje i spełnia szereg czynności ważnych dla niego emocjonalnie, ma dobre samopoczucie” (Janina Doroszewska, Nauczyciel – wychowawca w zakładzie leczniczym, Warszawa 1963, s.23.), co w naturalny sposób wzmacnia jego siły obronne w walce z chorobą.


fotorelacja z zajęć -przy łózku W

Na wyższym poziomie wydolności wysiłkowej celem pracy nauczyciela jest „harmonizowanie samorzutnych procesów nerwowo-psychicznych” na tle dobrego samopoczucia dziecka poprzez dostarczanie mu większej liczby bodźców.


fotorelacja z zajęć -przy łózku W

Nauczyciel podaje treści poznawcze w małych, spójnych układach, które następnie łączy w większe fragmenty, po czym pogłębia je i konkretyzuje. Słowne i oglądowe metody pracy uzupełnia działaniami praktycznymi.


fotorelacja z zajęć -przy łózku W

fotorelacja z zajęć -przy łózku W

Praca nauczyciela z chorym dzieckiem ma zawsze charakter terapeutyczny tzn., że podporządkowuje on cele i zadania edukacyjne wymaganiom procesu leczenia, przestrzega zasady całościowego ujmowania oddziaływań pedagogicznych oraz zasady plastycznej zmienności. Zasady te są wyznaczane przez: rodzaj schorzenia i jego etap, stan chorego, zewnętrzne oznaki chorowania i leczenia.


fotorelacja z zajęć -przy łózku WInne fotorelacje:


http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index330.html
http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index343.html
http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index384.html
http://www.szkolaprzyszpitalna.pl/index435.htmlOpracowanie: Agnieszka C.