Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020Dzień bezpiecznego internetu 2020

Jak co roku w lutym na całym świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wszystkie działania w 2020 roku są realizowane pod hasłem „Działajmy razem!”, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online


Od kilku lat nasza szkoła aktywnie włącza się w obchody DBI. W ramach tegorocznych obchodów przeprowadzono różnorodne działania profilaktyczne propagujące bezpieczeństwo w sieci. Zorganizowano cykl zajęć edukacyjnych na godzinach wychowawczych i zajęciach komputerowych z wykorzystaniem platform edukacyjnych www.fdds.pl, www.cybernauci.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.owcewsieci.pl, www.plikifolder.pl


Uczniowie brali udział w kursach online udostępnionych na stronie www.edu.fdds.pl.


Ponadto nasi podopieczni brali udział w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczne zachowania w sieci”.


Dzień bezpiecznego internetu 2020

…. oraz projektowali i wykonywali gazetkę z materiałami promującymi tegoroczną akcję.


Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

W dniu 10 lutego 2020 roku odbyły się warsztaty profilaktyczno – edukacyjne przeprowadzone przy współpracy z przedstawicielem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – Panią Elżbietą Konowałek.


Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

W świecie rosnących uzależnień od nowych mediów, wszechobecnego hejtu w sieci i cyberprzemocy należy stale wzbogacać i poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Podczas warsztatów uczniowie obejrzeli film profilaktyczny „Stop Cyberprzemocy!” oraz spot promujący bezpieczne zachowania w sieci.


Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

Szczególnie zwrócono uwagę na zjawisko cyberprzemocy i hejtu, które może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ z pozoru niewinne zdjęcie nagrane na telefon komórkowy, filmy czy kompromitujące materiały docierają za pomocą Internetu w krótkim czasie do wielu osób. Pani Elżbieta przestrzegała przed pochopnym udostępnianiem w sieci swoich danych osobowych, haseł do kont, zdjęć czy filmików. Wskazywano młodzieży jak bardzo ważne jest to, aby nie ufać nowo poznanym osobom na portalach społecznościowych. Podano rady, co należy robić aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.


Dzień bezpiecznego internetu 2020

Dzień bezpiecznego internetu 2020

Podkreślono wyraźnie, że cyberprzemoc jest przestępstwem i wszelkie jego przejawy należy zgłaszać organom ścigania.


Omówiono zjawisko uzależnienia od smartfonów, Internetu i gier komputerowych oraz zapoznano obecnych z zasadami bezpiecznego i kulturalnego korzystania z portali społecznościowych.


Natomiast w dniu 11 lutego br. uczniowie zostali zaproszeni na obchody DBI do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, podczas których uczestniczyli w ciekawej multimedialnej lekcji bibliotecznej pt. „Prawo autorskie w sieci” przeprowadzonej przez Panią Joannę Tarasiewicz – Kierownika Wydziału Promocji i Edukacji PBW w Lublinie.


Dzień bezpiecznego internetu 2020

Zapoznano młodzież z legalnym i bezpiecznym korzystaniem z zasobów sieci bez naruszenia praw autorskich. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jak rozważnie i twórczo korzystać z Internetu, portali społecznościowych i gier komputerowych.


Mamy nadzieję, że przeprowadzone przez nas działania poruszające różne aspekty bezpieczeństwa w sieci przyczynią się do podniesienia świadomości naszych podopiecznych dotyczących zagrożeń w wirtualnym świecie i wpłyną pozytywnie na zapobieganie uzależnieniom nadmiernego korzystania z nowych technologii.


Więcej informacji:


1. Razem w sieci – bezpieczeństwo
2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci
3. Radzenie sobie z cyberprzemocą
4. Pomoc ofiarom cyberprzemocy
5. Pięć kroków do prywatności
6. Emoji – wyraź siebie
7. FOMO – jak sobie z tym radzić?

Opracowanie:

Anna Boczek

Agnieszka Kwiatkowska

Elżbieta Józwik

Artur Stępień

Łukasz Niewiadomy

Barbara Chrzanowska