Konkurs matematyczny „Mistrz logicznego myślenia”

Co roku w naszej szkole odbywa się konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej. 25 lutego 2020 roku został przeprowadzony konkurs pt. „Mistrz logicznego myślenia”. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów matematycznych oraz ukazanie użyteczności matematyki w życiu codziennym.Konkurs matematyczny

Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności oraz wymagające nieszablonowego myślenia, kojarzenia faktów, myślenia przyczynowo-skutkowego.Konkurs matematyczny

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie matematyki.Konkurs matematyczny

Po zakończeniu konkursu uczniowie otrzymali dyplomy, zostali nagrodzeni słodkimi i rzeczowymi upominkami.Konkurs matematyczny

Konkurs matematyczny
Opracowanie: D. Dobroczyńska, E. Horbowska, M. Krasnodębska, M. Orłowska