Informacja o zawieszeniu zajęć i możliwości uczenia się zdalnego.

global businessW związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkole przyszpitalnej organizowane są obecnie w systemie zdalnym (§1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) z uwzględnieniem możliwości technicznych pozwalających dziecku na pracę na odległość - potrzebny jest laptop, tablet, smartfon, Internet.


Rodziców i uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki prosimy o kontakt mailowy:

wicedyrektor@szkolaprzyszpitalna.pl

Na stronie WWW naszej szkoły na bieżąco w zakładce NAUCZANIE ZDALNE są umieszczane opracowania dydaktyczne i wychowawcze służące realizacji podstawy programowej, a także organizowaniu czasu wolnego uczniów.
Zapraszamy!

Nauczyciele
Zespołu Szkół
przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie