22 kwietnia – Dzień Ziemi


Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że dary przyrody należy wykorzystywać mądrze i świadomie, tak by wystarczyło ich dla przyszłych pokoleń.


Jak to zrobić? – należy zmieniać nasze codzienne nawyki na bardziej przemyślane działania proekologiczne. W związku z tym trzeba uczyć się gospodarowania w środowisku, gospodarowania środowiskiem oraz brania odpowiedzialności za jego stan.


Obchodom Dnia Ziemi w naszej placówce zawsze towarzyszy ciekawe wydarzenie i spotkanie z ludźmi zaangażowanymi społecznie w działania na rzecz ekologii. W 2020 roku z powodu światowej pandemii COVID-19 jego obchody przenoszą się do świata wirtualnego. Ale….


... tegoroczny interaktywny Dzień Ziemi jest tak samo uroczysty, jak dotychczas i jego cel pozostaje zawsze ten sam: uświadamianie wszystkim, że mamy tylko jedną planetę do życia i każdy z nas musi troszczyć się o nią na co dzień jak najlepiej potrafi.
Zajrzyj także do prezentacji


Przygotowanie i opracowanie:

Agnieszka Ciężka – Kurdziel

Jolanta Zawadzka