Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał 23 lutego 1965 roku na lubelskim Sławinie.


Jest miejscem ochrony ex situ uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji.


Ochrona ex situ (łac. ex situ – poza miejscem) – ochrona gatunku chronionego realizowana przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego, gdzie może on dalej żyć samodzielnie w warunkach naturalnych lub do środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka. Ochronę ex situ mogą podejmować jedynie instytucje naukowe i urzędy konserwatorskie.


Kolekcje Ogrodu liczą ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych. W parku rośnie 106 drzew w wieku ponad 100 lat.
Interaktywny Ogród


„Zobacz, poznaj i pomóż je chronić. Polskie rośliny chronione, rzadkie i zagrożone” – ścieżka edukacyjna w Ogrodzie Botanicznym UMCS.
Zapraszamy do galerii zdjęć – OGRÓD BOTANICZNY WIOSNĄ.Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.

Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.

Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.

Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Wirtualna wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie.
Opracowanie: Anna Boczek