Akcja charytatywna UNICEF „Pomoc dla Nigru”


Pomoc dla Nigru

W ramach Klubu Szkół UNICEF w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła włączyła się w akcję charytatywną „Pomoc dla Nigru”, której celem było zebranie środków pieniężnych na rzecz niedożywionych dzieci z Nigru.Niger jest jednym z najsłabiej rozwiniętych państw na świecie. Prawie cały obszar zajmuje pustynia Sahara. Cykliczne susze i powodzie powodują, że nieustannie brakuje żywności. Skutkami niedożywienia najbardziej dotknięte są dzieci, co zagraża ich zdrowiu i życiu.


Ratujemy życie dzieci w Nigrze – broszura


Dzięki zaangażowaniu naszej szkoły zebraliśmy 200 złotych jako darowiznę na pomoc humanitarną dla Nigru, które zostały przekazane na żywność terapeutyczną i leczenie niedożywionych dzieci. Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy. Po raz kolejny udowodniliśmy, że mamy w sobie wiele empatii i otwartości na drugiego człowieka oraz krzewimy uniwersalne wartości pomocy innym.Opracowanie: Anna Boczek