ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przyszpitalna działa we wszystkich oddziałach i klinikach placówek leczniczych na terenie Lublina, w których hospitalizowane są dzieci i młodzież.


Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze nauczyciele prowadzą w salach chorych.


W filii szkoły - Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz w Klinice Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży lekcje i zajęcia wychowawcze organizowane są w salach szkolnych i świetlicach.


Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych podopiecznych i pracowników placówki w czasie epidemii COVID- 19 w szkole opracowano i wdrożono procedury bezpieczeństwa oparte o zalecenia GIS, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W LUBLINIESzczegółowe zasady organizacji pracy szkoły w poszczególnych oddziałach i klinikach wynikają z obowiązujących procedur szpitalnych.