Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza

W dniu 15 października 2020 roku po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji. Niestety, z powodu pandemii COVID – 19 nie mogliśmy uczestniczyć wzorem lat ubiegłych na konferencji poświęconej mediacji w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Większość aktywności w tym roku została przeniesiona do wirtualnego świata. Pomimo reżimu sanitarnego udało się nam zorganizować zajęcia poświęcone mediacji i edukacji prawniczej.W związku z realizacją przez naszą szkołę programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” temat mediacji jest często poruszany w różnych sytuacjach szkolnych.W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się na czym polega negocjacja i mediacja, następnie odgrywali krótkie role biorąc udział w „symulacji mediacji”. Wiemy, że mediacja to jedna z alternatywnych dróg – do postępowania sądowego – dróg rozwiązywania sporów i konfliktów. Jest procesem dobrowolnym i poufnym, w którym skłócone strony decydują same za siebie i wspólnie wypracowują najlepsze dla nich rozwiązanie. Nad przebiegiem tego procesu czuwa mediator, czyli osoba bezstronna, wspomagająca komunikację i działania stron zmierzające do osiągnięcia porozumienia, rozwiązania konfliktu i wypracowania ugody satysfakcjonującą obie strony.Następnie obejrzeliśmy film dotyczący zagadnień prawnych i prezentujący symulację rozprawy sądowej.Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza

Uczniowie uzyskali wiedzę z zakresu edukacji prawniczej oraz podstawowych instytucji prawa. Pogłębiano pojęcia związane z postępowaniami sądowymi: oskarżony, świadek, adwokat, prokurator, sędzia.Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza

Młodzież mogła również obejrzeć, jak należy zachować się podczas rozprawy sądowej.Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2020 – edukacja prawnicza


Poniżej prezentujemy materiały dydaktyczne dla uczniów w ramach edukacji prawnej polecane przez współpracującą z naszą szkołą Panią Sędzię Eleonorę Porębiak – Tymecją – pracownika Sądu Okręgowego w Lublinie (materiały opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości).
Mediacja rówieśnicza


Przychodzi uczeń do prawnika


Edukacja prawna dla młodzieży
Zwieńczeniem podjętych działań było rozwiązanie quizu dotyczącego zagadnień poruszanych na zajęciach.

Kształtowanie świadomości prawnej uczniów oraz uczenie szacunku, odpowiedzialności i tolerancji dla drugiego człowieka to istotny filar w wychowaniu dzieci i młodzieży, dlatego wydaje się niezwykle ważna i potrzebna organizacja takiego typu przedsięwzięć! Planujemy kolejne.Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach innowacji „Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia”

Opracowanie: Anna Boczek