Sukces uczennicy naszej szkoły – I miejsce w wojewódzkim konkursie
„Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”

W listopadzie 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyło się wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu profilaktycznego „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”.


Z wielką radością informujemy, że uczennica naszej szkoły zdobyła I miejsce w konkursie organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Sądu Okręgowego.


Głównymi celami konkursu było:


• zapobieganie przemocy i agresji w szkole oraz promowanie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych,


• promocja edukacji prawnej,


• rozwijanie zainteresowań i pasji związanych z naukami prawniczymi.


Konkurs został zorganizowany w ramach realizowanego w naszej placówce programu „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Lubelski Kurator Oświaty, Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezydent Miasta Lublin.
zdj.Mediacje2020.JPG


Śzdj.Mediacje2020.JPG

Uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Opracowanie: Anna Boczek