Akcja CodeWeek '2020


Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. My także dołączyliśmy do miliona organizatorów i uczestników Tygodnia Kodowania '2020. Zainspirowaliśmy rozwój kodowania, myślenia obliczeniowego by rozwijać nowe pomysły i wprowadzać innowacje na przyszłość. Obecne czasy uczą nas wszystkich elastyczności działań edukacyjnych bardziej niż kiedykolwiek. Jednak udało nam się zgłosić naszą Szkołę do udziału w tej akcji i w podstawowej wersji zrealizować zaplanowane zajęcia.

   Tydzień Kodowania miał u nas dwie podstawowe odsłony:

 - Kodowanie za pomocą planszy CodyRoby
 - Kodowanie w środowisku Scratch


Po zgłoszeniu naszej placówki do tego międzynarodowego wydarzenia otrzymaliśmy tytuł lokalnego organizatora. Podczas zajęć korzystaliśmy z bogatych zasobów portalu. Ciekawe wskazówki płynęły z zawartych tam filmów instruktażowych. Uczniowie chętnie angażowali się we wszystkie działania. Tak jak wiele Szkół na świecie pracowaliśmy na bieżąco zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydarzenia zgłoszonego na portalu Akcji. Po zrealizowaniu i podsumowaniu przedsięwzięć otrzymaliśmy certyfikat dla Szkoły.


Wszystkie te działania miały na celu propagowanie kodowania, programowania w szkolnej codzienności. Do tej pory był to dla nas tylko element lekcji informatyki. Teraz wiemy jak cenna jest umiejętność rozumowania przyczynowo - skutkowego i logicznego myślenia w każdej dziedzinie życia. Ciekawostki i szczegóły tych działań znajdziecie na tablicy interaktywnej poniżej.Realizacja działań - zajęcia informatyczne i techniczne w Filii Szkoły