Cykl lekcji online dotyczących edukacji prawnej przeprowadzone przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ramach innowacji „Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia”, w okresie listopad – grudzień 2020 pracownicy Wydziału ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzili w naszej szkole cykl lekcji online za pomocą aplikacji Teams. Lekcje dotyczyły podniesienia świadomości prawnej uczniów; miały charakter interaktywny – były połączeniem wykładu z prezentacją multimedialną, dyskusji i zajęć warsztatowych.


We współczesnym świecie znajomość prawa jest niezbędna, pomaga w życiu codziennym oraz chroni przed zagrożeniami. Każdy powinien wiedzieć jakie prawa przysługują mu w domu, szkole, w zakładzie pracy, w sklepie, dokonując zakupów przez internet itp. Podczas lekcji przekazano wiedzę m.in. na temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, praw konsumenta, odpowiedzialności karnej osób poniżej 18 roku życia. Poruszano również kwestie stalkingu i ochrony wizerunku w internecie.


Szczególne interesującą lekcję online przeprowadzono 26 listopada pt. „A może zostanę … sędzią?” poruszającą istotne kwestie planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej przyszłych prawników oraz kształtowania kompetencji miękkich niezbędnych przy realizacji kariery zawodowej.
edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

Uczniowie zapoznawali się ze strukturą i zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz prawami i obowiązkami obywatela w sądzie. Dowiedzieli się co to jest prawo, zdolność prawna i jakie są konsekwencje popełnionego przestępstwa. Następnie zapoznawali się ze specyfiką pracy zawodów prawniczych. Zapoznano z salą rozpraw oraz rolą i udziałem poszczególnych uczestników postępowania sądowego (sędzia, prokurator, adwokat, pozwany, oskarżony), zaprezentowano stroje urzędowe.
edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

edukacja prawna

Uczniowie uczestniczyli w symulacji rozprawy sądowej, odgrywając scenki i wchodząc w rolę przedstawicieli sądu, ucząc się przy tym zgodnej pracy zespołowej, prawidłowej komunikacji, negocjacji, panowania nad emocjami, krytycznego myślenia i umiejętności analitycznych. Ciekawym doświadczeniem były zajęcia dotyczące rozwiązywania kazusów prawniczych.
edukacja prawna

edukacja prawna

Uczniowie wiedzą, że aby zostać sędzią należy ukończyć studia prawnicze oraz aplikację sędziowską. Sędziów powołuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Znajomość podstawowych zasad i przepisów prawnych jest konieczna w bezpiecznym poruszaniu się zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym. Bycie świadomym swoich praw i obowiązków jest niezbędne, uczy samodzielności, odpowiedzialności i pomaga funkcjonować w społeczeństwie.
Dziękujemy Ministerstwu Sprawiedliwości za profesjonalne przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów codziennych problemów życiowych!
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Przychodzi uczeń do prawnika … - Innowacyjny poradnik prawny dla młodzieżyPrawa człowieka


Portal poświęcony edukacji prawnejEdukacja prawna – kompetencje społeczne i obywatelskie
Opracowanie: Anna Boczek