Lapbooki z biologii i chemii – jako kreatywna prezentacja wiedzy

„Powiedz, a zapomnę


Pokaż, a zapamiętam


Pozwól wziąć udział, a zrozumiem”


Jednym z ważniejszych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów oraz wspieranie zdolności i twórczego, logicznego myślenia. Dobrą okazją do tego jest promowanie nowoczesnych metod i form nauczania m.in. poprzez tworzenie lapbooków. Lapbook to forma kreatywnego, graficznego zaprezentowania informacji i wiadomości na dany temat. Jest to rodzaj teczki tematycznej, pełniącej funkcję interaktywnej przestrzeni wypełnionej różnego rodzaju ruchomymi, kolorowymi elementami, okienkami, kieszeniami, rysunkami, wykresami, wzorami itp. Tworzenie lapbooków stanowi dobrą sytuację edukacyjną, wyzwalającą działania twórcze uczniów, rozwijanie ciekawości poznawczej, pobudzanie kreatywności oraz aktywności. Świetnie się sprawdza podczas lekcji powtórzeniowych i utrwalających wiadomości i umiejętności szkolne.


Poniżej prezentujemy lapbooki wykonane przez uczniów naszej szkoły (Klinika) w ramach zajęć z chemii i biologii.
Lapbook z biologii – genetykaLapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Lapbook z biologii – Badania przyrodniczeLapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Lapbook z chemii – Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznychLapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Lapbook z chemii – Tlenki i wodorotlenkiLapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Lapbooki z biologii

Opracowanie: Anna Boczek