Dzień Pozytywnego Myślenia
- warsztaty wychowawczo–profilaktyczne

Dzień Pozytywnego Myślenia

2 lutego obchodzimy Dzień Pozytywnego Myślenia - dzień, który powinien trwać przez cały rok, ponieważ od wieków wiadomo, że optymiści lepiej radzą sobie z problemami i troskami dnia codziennego. Poza tym łagodne usposobienie, pogoda ducha i wiara w swoje możliwości pozwalają realizować marzenia i dążyć do wyznaczonych celów życiowych. Optymizmu możemy nauczyć się poprzez świadomą zmianę nastawienia do świata, dostrzeżenia niewidocznych uroków dnia codziennego.


Obchody Dnia Pozytywnego Myślenia stały się doskonałą okazję do zorganizowania warsztatów wychowawczo – profilaktycznych, podczas których skupiliśmy się na kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności społeczno – emocjonalnych naszych podopiecznych. W tym trudnym czasie pandemii covid – 19, obostrzeń i różnego rodzaju niedogodności ważne jest aby uczyć naszych uczniów radzenia sobie z przykrymi emocjami, uczuciami i pojawiającymi się trudnościami. Kształtowanie uniwersalnych umiejętności życiowych już od najmłodszych lat zapewnia dzieciom lepsze wyniki w nauce a później sukcesy w życiu zawodowym.Dzień Pozytywnego Myślenia


Dzień Pozytywnego Myślenia


Dzień Pozytywnego Myślenia

Podczas warsztatów zaproponowaliśmy uczestnikom gry, zabawy i zadania do wykonania m.in. kalambury – emocje, zgadnij co teraz czuję?, memory emocjonalne, porozmawiajmy o uczuciach. Uczniowie poznawali swoje mocne i słabe strony, uczyli się rozwiązywania konfliktów bez przemocy, panowania nad emocjami, zgodnej pracy zespołowej, podejmowania decyzji, empatii i szacunku do siebie i innych.


Dzień Pozytywnego Myślenia


Dzień Pozytywnego Myślenia

Uczniowie wspólnie opracowali plakat profilaktyczny, w którym przedstawili propozycje zasad podtrzymujących prawidłowe relacje interpersonalne i prezentowali sposoby radzenia sobie ze stresem.


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wykonanej przez naszych uczniów:


Prezentacja – Dzień Pozytywnego Myślenia
Dzień Pozytywnego Myślenia

Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”.Opracowanie: Anna Boczek, Magdalena Broniek, Jacek Sochocki