Realizacja projektu „Wirtualny świat – pożyteczny, gdy z rozsądkiem”


Projekt "Wirtualny świat - pożyteczny, gdy z rozsądkiem" dobiegł końca. Zgodnie z założeniami akcja przeznaczona została dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej. Wszelkie działania w ramach projektu prowadzone były na terenie Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, gdzie edukacja przebiega w realiach tradycyjnych podczas zajęć informatycznych. Oto najważniejsze wydarzenia z Oddziału dotyczące realizacji zaplanowanych elementów akcji:


1. Już w drugiej połowie miesiąca listopada (26.11.2020) udało się zebrać zespół i zorganizować spotkanie grupy projektowej (z podziałem na funkcje i odpowiedzialnych) aby omówić wspólnie cele projektu i charakter zaplanowanych działań. Chętni uczniowie zajęli się redagowaniem ankiety sondażowej. Zredagowane i wydrukowane formularze ankiety zostały przez uczniów rozpowszechnione wśród społeczności lokalnej Oddziału: uczniów, nauczycieli, personelu medycznego.


2. Po przeanalizowaniu wypowiedzi ankietowych można było wspólnie określić, że różne osoby o międzypokoleniowym przekroju wiekowym spędzają średnio stosunkowo niewiele czasu przed komputerem, jednak najczęściej komunikują się z użyciem mediów i aplikacji oraz pliki, jakie załadowują lub pobierają z sieci Internet to zwykle zdjęcia i filmy. Teraz uczestnicy projektu mogli wyciągnąć wnioski i we współpracy ułożyli program akcji. Zespół na podstawie tych ustaleń zaprojektował schemat programu akcji do wykorzystania w wersji plakatu promocyjnego. (03.12.2020)


3. W kolejnym etapie przeprowadzony został Szkolny Konkurs na plakat promocyjny akcji. Ze wszystkich technik plastycznych uczniowie najchętniej wybierali flamastry i papier kredowany. Przez Jury złożone z nauczycieli i terapeutów oddziału wyłoniony został promocyjny plakat zwycięski. Pod uwagę brany był oprócz walorów plastycznych przekaz treści. Na kanwie tego plakatu wykonana została przez jednego z uczniów plansza interaktywna do wiadomości promocyjnej na szkolną witrynę. (07.12.2020)


4. 14.12.2020 uczniowie mogli wziąć udział w wideokonferencji poprowadzonej przez dr-a psychologii Pana Ireneusza Siudema na temat rozsądnego wykorzystywania sieci Internet a w szczególności obszarów portali społecznościowych.


5. Następnie uczniowie wzięli udział w serii zajęć opartych o dyskusje i porady tematyczne w postaci warsztatów technicznych i informatycznych w celu tworzenia poradnika (kompendium wiedzy w zakresie rozsądnego pożytkowania sieci Internet) z wykorzystaniem technicznych i plastycznych form wykonania oraz multimedialnych – e-booków.


6. Po zrealizowaniu zajęć uczniowie wyrazili swoje opinie w ankietach ewaluacyjnych kończących projekt. Z ankiet wynikało jednoznacznie iż z tematyką bezpieczeństwa w Internecie spotkali się niejednokrotnie. Jednak świadomość zagrożeń czyhających w świecie portali społecznościowych przybliżyli sobie właśnie dzięki dyskusjom i rozmowom podczas prac projektowych. Opinie te można było porównać z informacjami w ankietach sondażowych w celu wyciągnięcia w/w wniosków. Wszelkie działania projektowe zakończyły się z dniem 30 stycznia 2021r.


Tak w skrócie można zrelacjonować przebieg projektu realizowanego w ramach programu edukacyjnego ASY INTERNETU we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą. Bardzo dziękujemy Fundacji za wsparcie działań projektowych na wszelkich poziomach. Poniżej szczegóły zawarte w prezentacji multimedialnej.
Realizacja działań – zajęcia informatyczne w Klinice i Filii Szkoły