Relacja z dnia chorego luty 2021

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Obydwie postanowiłyśmy, że razem z naszymi uczniami z Filii (Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży) włączymy się w obchody tego święta w nietypowy sposób, zaproponowałyśmy bowiem naszym podopiecznym włączenie się w akcję pt. „Dar serca od serca”. Polegała ona na tym, że dzieci wykonały kartki w kształcie serca, a w środku wpisały swoje życzenia dla innych dzieci - pacjentów Hematologii w Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Celem tej akcji było uwrażliwienie naszych uczniów, którzy borykają się z poważnymi problemami natury emocjonalnej na to, że są inne dzieci, które także cierpią, przykute na długie miesiące do łóżka, i zmagają z wielkim cierpieniem fizycznym, bólem i niemożnością uczestniczenia w zwykłym życiu dziecka czy nastolatka. Życzenia były pisane w różnych językach, a niektóre dzieci namalowały też swoje własne rysunki. Na koniec, wszystkie prace zostały przyklejone na duży karton i w ten sposób powstał wielki plakat, który zawiesiliśmy na tablicy w klasie szkolnej. Podsumowaniem akcji był słodki poczęstunek dla naszych uczniów, zakupiony ze środków pozyskanych od prywatnych sponsorów.Poprzez naszą akcję chciałyśmy, wraz z naszymi uczniami, okazać solidarność z dziećmi, którym na co dzień towarzyszy ból i cierpienie. Planujemy kontynuować to przedsięwzięcie w kolejnych latach i uczynić je stałym elementem wydarzeń naszej Szkoły.


Ezień chorego

Ezień chorego

Ezień chorego
Beata Trochonowicz-Wach

Natalia Sarzyńska-Wójtowicz