Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

DBI

Z okazji Światowego Dnia Internetu, w dniu 9 lutego dzieci i młodzież z oddziału nefrologii dziecięcej mieli okazję uczestniczyć w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu w Internecie w ramach projektu „Filmowy Klub Dyskusyjny”.Projekcja filmu odnosząca się do bezpieczeństwa w sieci, była wprowadzeniem do zajęć mających na celu przybliżenie różnych form internetowych zagrożeń, m. in. cyberprzemocy, uzależnienia od Internetu, naruszenia prywatności czy zawierania nieodpowiednich znajomości. Uczestnicy angażowali się w realizowane zadania proponując kreatywne rozwiązania problemów. Zajęciom towarzyszyła żywa dyskusja, podczas której młodzież odwoływała się zarówno do swoich doświadczeń i przemyśleń dotyczących nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w sieci, jak i do doświadczeń swoich znajomych. O dużym zainteresowaniu zajęciami świadczyły wyniki ankiety ewaluacyjnej, którą uczestnicy wypełnili na podsumowanie zajęć.Zajęcia odbyły się przy zachowaniu zasad pełnego reżimu sanitarnego.DBI

DBI

DBI

DBI

DBI

DBI
Anna Bieńko