Filmowy Klub Dyskusyjny

Filmowy Klub Dyskusyjny”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała grant w ramach programu „Projektanci edukacji” Wydawnictwa Nowa Era. „Filmowy Klub Dyskusyjny” jest jednym z 75 projektów wybranych z 457 zgłoszeń w całej Polsce. Podstawowym celem projektu jest umożliwienie uczniom szkoły przyszpitalnej wzięcia udziału w szeroko rozumianej kulturze poprzez uczestnictwo w seansach filmowych oraz stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i talentów, wyrażania swoich emocji i poglądów, a także ćwiczenie umiejętności dyskutowania. Repertuar zostanie dobrany tak, by odnosił się do aktualnych trendów współczesnej kinematografii dziecięcej i młodzieżowej oraz poruszał problemy, z którymi obecnie borykają się młodzi ludzie. Poza celem poznawczym przyświecającym projektowi, niezmiernie istotnym jest cel terapeutyczny, a mianowicie niwelowanie stresu związanego z hospitalizacją oraz niejednokrotnie trudnym procesem leczenia.W ramach projektu przewidziany jest cykl projekcji filmowych dedykowany pacjentom we wszystkich szpitalach objętych projektem. Po projekcjach odbywać się będą warsztaty, podczas których zostanie zainicjowana przez nauczycieli dyskusja nawiązująca do wcześniej obejrzanych treści. W trakcie warsztatów wychowankowie będą mogli wyrazić swoje emocje, zdanie i opinie o obejrzanych filmach.


Anna Bieńko