Warsztaty wychowawczo – profilaktyczne „Porozmawiajmy o emocjach”

„Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi,


bo nie jesteś sam…”


Do kołyski. Dżem


Świadomość odczuwanych emocji i uczuć jest bardzo ważna w postrzeganiu prawidłowego obrazu samego siebie i innych.


Wszystkie emocje są dobre i wszystkie są potrzebne, pozwalają nam rozumieć lepiej siebie samych, sytuacje w jakiej jesteśmy/ byliśmy i otoczenie czyli ludzi, konkretne osoby, to czy są dla nas ważne, jaki mają na nas wpływ itd.


Rozwijanie i kształtowanie kompetencji emocjonalno – społecznych, uczenie dzieci rozpoznawania i właściwego reagowania na emocje i odczucia jest bardzo ważne, pozwala sprawniej i lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej i we współczesnym świecie.


Mając na uwadze powyższe kwestie zorganizowaliśmy warsztaty wychowawczo – profilaktyczne kształtujące postawy prospołeczne.


Przeprowadziliśmy gry, ćwiczenia i zabawy integracyjne uczące rozumienia i nazywania emocji, kształtujące umiejętności interpersonalne i asertywne m.in. „Kubek emocji”, szuflada negatywnych odczuć, słoik szczęścia, „Powiedz coś miłego koledze/koleżance”, walczymy z własnymi słabościami, nazywamy swoje mocne i słabe strony i inne.Porozmawiajmy o emocjach

Porozmawiajmy o emocjach

Porozmawiajmy o emocjach

Porozmawiajmy o emocjach

Porozmawiajmy o emocjach

W ramach warsztatów uczniowie pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego opracowywali plakaty profilaktyczne prezentujące twórcze i aktywne metody radzenia sobie ze stresem.


Porozmawiajmy o emocjach

Porozmawiajmy o emocjach

Proponowane zadania były strzałem w dziesiątkę, świetnie zintegrowały cały zespół klasowy, co zaowocowało efektywną komunikacją między naszymi podopiecznymi, motywując do aktywnego działania i współpracy. Planujemy kolejne tego typu działania edukacyjne!


Emocja odprężenia

Asertywność - ćwiczeniaWarsztaty przeprowadzono w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”
Opracowanie: Anna Boczek, Yuliya Mikhaliuk, Natalia Sarzyńska - Wójtowicz