Konkurs MISTRZ RECYKLINGU

Uczniowie z Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży przygotowują prace do VII edycji konkursu MISTRZ RECYKLINGU, który jest organizowany przez Fundację Chlorofil.


Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Dzieci wykonały już makietę laptopa z materiałów recyklingowych (tektura):


Konkurs MISTRZ RECYKLINGU

Konkurs MISTRZ RECYKLINGU

Konkurs MISTRZ RECYKLINGU

oraz projekt gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne:


Konkurs MISTRZ RECYKLINGU

Opracowanie: Bożena Błaszczak, B.W.