Warsztaty wychowawczo – profilaktyczne „Jak radzić sobie ze stresem?” w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”Szkoła Myślenia PozytywnegoStres jest reakcją naszego organizmu na różne trudności i wyzwania pojawiające się w życiu codziennym. Krótkotrwały stres jest sprzymierzeńcem dla naszego organizmu – dodaje nam energii i mobilizuję nasze zasoby by zmierzyć się z problemem. Natomiast długotrwały stres może obciążyć nasz system immunologiczny i doprowadzić do wyczerpania psychicznego, emocjonalnego lub fizycznego.


Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym różne utrudnienia w funkcjonowaniu społecznym w znaczącym stopniu mają wpływ na samopoczucie dzieci, wywołując często niepokój, lęk i stres. Dlatego warto uczyć dzieci i młodzież radzenia sobie z trudnymi, często stresującymi sytuacjami życiowymi.


W naszej szkole często stwarzamy uczniom różne sytuacje edukacyjne, w których modelujemy zachowania rozwijające umiejętności miękkie (radzenie sobie ze stresem, zarządzanie swoim czasem, asertywność, uczciwość, odpowiedzialność, inteligencja emocjonalna) oraz umiejętności interpersonalne (praca zespołowa, motywowanie innych, zdolność perswazji i mediacji), ponieważ doskonale wiemy, że wykształcenie odpowiednich postaw zagwarantuje w późniejszym czasie harmonijne, świadome życie oraz przyczyni się do odniesienia sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.


Dlatego też, mając na uwadze dobrostan i profilaktykę zdrowia psychicznego naszych podopiecznych, w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Szkoła Myślenia Pozytywnego” oraz przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia zorganizowaliśmy kolejne już w tym roku warsztaty poświęcone rozwijaniu uniwersalnych umiejętności życiowych.


Uczniowie obejrzeli film nt. „Jak okiełznać stres?”. Zapoznawali się z genezą i czynnikami wywołującymi stres oraz możliwościami niwelowania jego przyczyn.

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Po projekcji filmu dyskutowano nad skutecznymi strategiami radzenia sobie z niepowodzeniami życiowymi i przykrymi emocjami. Uczniowie zastanawiali się w jaki sposób można twórczo i aktywnie spędzać czas wolny, jak rozwijać swoje zainteresowania i pasje.


Zaproponowano gry i zabawy związane z nazywaniem przeżywanych emocji, uczące asertywności, empatii oraz budowania pozytywnej samooceny i poczucia wartości. Poznawano techniki radzenia sobie ze stresem: „Dziennik stresu”, „Zarządzanie stresem: unikanie, zmiana, akceptacja”. Zaprezentowano ćwiczenie – „Jaki jest Twój system wartości?”Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Następnie metodą „burzy mózgów” wspólnie zastanawialiśmy się nad higieną i profilaktyką zdrowia psychicznego, opracowując pomoc dydaktyczną.


Szkoła Myślenia Pozytywnego

W trakcie wykonywania zadań słuchaliśmy muzyki relaksacyjnej, która wprawiła wszystkich w dobry nastrój i zmotywowała do aktywności i twórczych działań.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników warsztatów stworzono kolejny ciekawy plakat profilaktyczny na temat dbania o dobre samopoczucie i metod radzenia sobie ze stresem.


Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

W ramach warsztatów uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali prezentację


Jak radzić sobie ze stresem - PREZENTACJA

Warsztaty przebiegały w miłej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosferze, co zaowocowało efektywną współpracą wszystkich uczestników. Uczniowie już zadeklarowali swój udział w kolejnych tego typu zajęciach! I to jest nasz sukces wychowawczy!Szkoła Myślenia Pozytywnego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:


Jak budować odporność psychiczną?


Jak zapanować nad stresem?


Poradnik wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieżyRealizatorzy projektu: Anna Boczek

Magdalena Broniek

Jacek Sochocki

Natalia Sarzyńska – Wójtowicz

Kinga Kleniewska

Yuliya Mikhaliuk