Mapy myśli (chemia, biologia) - jako przykład mnemotechniki w nauczaniu.Mapy myśli„Podstawowym celem szkoły jest kształtowanie kompetencji

XXI wieku - umiejętności uczenia się i przygotowanie do życia

w świecie dynamicznych zmian”

Mnemotechniki – to ogólna nazwa technik poprawiających naszą zdolność zapamiętywania, opierającą się na asocjacjach, czyli skojarzeniach – powiązaniach łączących różne informacje.


W naszej szkole dla usprawnienia i uskutecznienia procesu dydaktycznego na lekcjach chemii i biologii często wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki nauczania. Z pewnością do nich zalicza się jedną z atrakcyjniejszych i innowacyjnych metod – mapę myśli (mind map).


Mapy myśli doskonale sprawdzają się podczas lekcji powtórzeniowych przygotowujących do sprawdzianów i egzaminów.


To sprytna technika tworzenia wizualnych notatek, mająca zwiększyć efektywność pracy i zapamiętywania na dłuższy czas. Angażują obie półkule mózgowe, pamięć przestrzenną oraz budują system skojarzeń. Mapy myśli są pomocne przy notowaniu, planowaniu, rozwiązywaniu problemów i organizacji działań. Bardzo dobrze utrwala się wiadomości nie ucząc się ich na pamięć i odtwórczo, ale kreatywnie i za pomocą skojarzeń. Celem map myśli jest uczynienie procesu nauki i zapamiętywania prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu analitycznemu, twórczemu i wielokierunkowemu.
Poniżej przykładowe mapy myśli opracowane przez uczniów w ramach zajęć edukacyjnych z chemii:Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli

Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli

Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli

Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli

Do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich haseł (słów – kluczy). Mapa powinna być przejrzysta i czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na najważniejsze wiadomości dla twórców. Systematyzowanie wiadomości za pomocą mapy myśli pomaga poukładać je w odpowiedni sposób i nadać im odpowiedni stopień w hierarchii ważności, co jest niezwykle ważne w procesie długotrwałego zapamiętywania.
Przykładowe mapy myśli opracowane przez uczniów w ramach zajęć edukacyjnych z biologii:Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli

Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli

Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli Mapy myśli

Cyfrowe mapy myśli


Mapy myśli

Mapy myśli

Mapy myśli


Więcej informacji:


Techniki nauki – Notowanie. Mapy myśli.


Techniki nauki. Nowoczesne techniki nauki


Mnemotechniki – techniki pamięciowe.Dzięki zastosowaniu atrakcyjnych i nowoczesnych metod nauczania nauka z pewnością nie będzie nudna! Zapraszam do tworzenia własnych map myśli. Powodzenia!
Opracowanie: Anna Boczek