Zabawy konstrukcyjne na zajęciach wychowawczych.Zabawy przydatne są do realizacji różnych celów wychowania. Stwarzają one korzystne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, doskonalą funkcje poznawcze (uwaga, pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnia), rozwijają orientację i percepcję, uczą mowy i myślenia. Są doskonałym przygotowaniem do uczenia się matematyki.


Wśród dzieci dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy konstrukcyjne, które polegają na wykorzystaniu przeróżnych materiałów i gotowych elementów: klocków, wycinanek, pudełek, opakowań itp. Uczą planowania i odpowiedzialności za wykonanie zadania.


Podczas zabaw dzieci lepiej adaptują się do szpitalnej rzeczywistości, zapominają o trudnościach chorowania, zyskują poczucie wartości i wiary w siebie, uspokajają się emocjonalnie. Budują także pozytywną samoocenę, przeżywają radość i dumę z własnych możliwości wtedy, gdy zadanie jest dobrze wykonane.
Zabawy konstrukcyjne

Zabawy konstrukcyjne

Zabawy konstrukcyjne

Zabawy konstrukcyjne

Zabawy konstrukcyjne

Zabawy konstrukcyjne

Opracowanie: Bożena B.