Projekt edukacyjny „Mindfulness – moja wyspa szczęśliwości tu i teraz”

Konkurs minigrantowy OPEN P-TECH

Konkurs minigrantowy OPEN P-TECH

Już w kwietniu mogliśmy rozpocząć pierwsze działania w zakresie projektu pt. „Mindfulness – moja wyspa szczęśliwości tu i teraz”. Uczestnicy grupy projektowej spotkali się, aby ustalić funkcje w zespole oraz sformułować treści ankiety sondażowej. Po utworzeniu pytań ankietowych chętni uczniowie wykonali multimedialną ankietę online oraz do wydruku. Sondaż przebiegał głównie w dwóch formach: papierowej – tradycyjnie i online. Po zakończeniu działań sondażowych grupa projektowa spotkała się ponownie tym razem aby wyciągnąć wnioski z odpowiedzi ankietowych. Następnie uczestnicy utworzyli wspólnie program przebiegu projektu. Jednocześnie jako narzędzie promocyjne powstała elektroniczna Gazeta projektu pod takim samym tytułem, jakim wstępnie opatrzony został projekt. Jest ona prowadzona we współpracy uczniów naszej placówki biorących udział w projekcie. Poniżej ciekawostki zawarte w pierwszym numerze gazety.
Realizacja działań – zajęcia informatyczne i wychowawcze w Filii Szkoły i Klinice