Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

W ramach realizacji innowacji „Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia” oraz ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Trzymaj Formę!” w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy dotyczący znajomości zasad zdrowego stylu życia.


Konkurs miał charakter interdyscyplinarny, przeznaczony był dla uczniów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, umiejętności interpersonalnych, krytycznego, analitycznego myślenia oraz umiejętności korzystania z technologii informatycznej. Uczestnicy konkursu mieli możliwość wykazania się umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzonej o treści ponadprogramowe.


Głównymi celami konkursu było:

• rozwijanie zainteresowań tematyką zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia,

• pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,

• zastosowanie piramidy zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w układaniu jadłospisów,

• wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego uczniów,

• wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,

• propagowanie prozdrowotnych i prospołecznych postaw, umiejętności i zachowań w domu, w szkole i środowisku pozaszkolnym.


Konkurs poprzedzony został zajęciami edukacyjnymi poruszającymi tematykę prozdrowotną.komkurs

W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali interaktywny test wiedzy, natomiast w drugim etapie konkursu należało opracować kodeks zdrowego stylu życia.


komkurs

komkurs

komkurs

komkurs

komkurs

komkurs

komkurs

komkurs

komkurs

Uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi, co świadczy o dobrej znajomości tematyki prozdrowotnej. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.
Gratulujemy!!!Opracowanie: Anna Boczek