Realizacja projektu edukacyjnego „Mindfulness – moja wyspa szczęśliwości tu i teraz”


Realizacja projektu edukacyjnego „Mindfulness – moja wyspa szczęśliwości tu i teraz”

Projekt edukacyjny „Mindfulness – moja wyspa szczęśliwości tu i teraz” okazał się dla wielu uczestników nowością. Dzięki realizacji działań projektowych uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie a jednocześnie rozwijać swoje pasje i uzdolnienia podczas warsztatów projektowych. W kolejnym etapie naszych zajęć znalazła się wideokonferencja o Mindfulness z Panem Patrickiem Kozakiewiczem oraz rozpoczęte warsztaty informatyczne i warsztaty „biblio”. Ponownie możemy zaprezentować kolejny numer naszej gazety projektu, która to pełni funkcję promocyjną a także relacjonującą wydarzenia. Ciekawostki z realizacji projektu można przejrzeć w poniższym numerze tego elektronicznego czasopisma:
https://view.genial.ly/60b01230e3e60e0dbceb6e02/presentation-gazeta-projektu-02
Realizacja działań: zajęcia informatyczne i wychowawcze w Filii Szkoły i Klinice