Filmowy Klub Dyskusyjny - podsumowanie projektu.

„Filmowy Klub Dyskusyjny” to ciekawy projekt, który realizowany był w naszej placówce w trakcie drugiego półrocza roku szkolnego 2020/2021.Pomimo utrudnień związanych z pandemią, nauczyciele wdrażali zaplanowane działania dostosowując je do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i warunków istniejących w poszczególnych oddziałach szpitalnych.Poza cykliczną projekcją filmów odbywały się dyskusje, warsztaty i zajęcia plastyczne poświęcone wybranej tematyce. Seanse gromadziły sporą grupę stałych „kinomanów”, którzy nie tylko regularnie uczestniczyli w spotkaniach, ale i żywo dyskutowali o filmach i ich problematyce.Był to czas pełen emocji, wyzwań, zaangażowania, ciekawych rozmów i inspirującej pracy twórczej.W czasie trwania projektu przeprowadzono konkurs plastyczny na logo „Filmowego Klubu Dyskusyjnego”.Wśród wielu prac wykonanych przez naszych uczniów wybrano trzy najlepsze, które zostały nagrodzone.Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w realizację całego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji