Podsumowanie działań w ramach Klubu Szkół UNICEF w roku szkolnym 2020/2021


UNICEFRok szkolny 2020/2021 – to rok inny od poprzednich; to rok wyzwań edukacyjnych i wychowawczych. Pomimo niedogodności związanych z pandemią koronawirusa lub raczej mimo pandemii dzięki zaangażowaniu, współpracy i kreatywności uczniów i nauczycieli udało nam się zrealizować zadania przewidziane w harmonogramie Klubu Szkół UNICEF.


Zrealizowaliśmy projekt Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2020


Za zaangażowanie w działania edukacyjne Klubu Szkół UNICEF nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska – Marka Krupińskiego. Dziękujemy!

Opracowanie: AB