Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wygrajmy ze smogiem”






Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wygrajmy ze smogiem”



W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu edukacji ekologicznej „Wygrajmy ze smogiem”. Realizacja projektu wkomponowana została w aktualne trendy ochrony środowiska naturalnego, a realizacja działań edukacyjnych będzie prowadzona zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na obecny rok szkolny: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz dbałości o zdrowie. Poprzez edukację ekologiczną chcemy zadbać o zdrowsze, wolne od smogu powietrze w swoim otoczeniu.


Główne cele projektu:


• popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wolnego


• wspieranie rozwoju młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska


• podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju


• dbałość o środowisko i zdrowy tryb życia


W ramach projektu nasza szkoła została wyróżniona – zostaliśmy wytypowani do otrzymania darmowych przyrządów do pomiaru smogu i bezpłatnego dostępu do innowacyjnych zasobów edukacyjnych na e-Platformie NASK.


Wiadomości nt. aktywności edukacyjnych realizowanych w ramach projektu będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej szkoły.


Więcej informacji o projekcie: https://wygrajmyzesmogiem.pl/o-projekcie/




Opracowanie:


Anna Grabarska

Anna Boczek

Kinga Kleniewska

Ewelina Klimiuk

Magdalena Broniek

Jacek Sochocki

Piotr Twardowski