Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021 – projekt edukacyjny


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 202110 października 2021 roku po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na profilaktykę zdrowia psychicznego.


W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną pandemią koronawisusa na całym świecie kondycja stanu psychicznego ludzi uległa pogorszeniu, dlatego też hasło tegorocznych obchodów - „Zdrowie psychiczne w nierównym świecie” nabiera szczególnego znaczenia.


Dobry stan zdrowia psychicznego jest szczególnie ważny w okresie dzieciństwa i dorastania. Zła kondycja psychofizyczna w tym okresie bywa niebezpieczna ponieważ może zaburzać realizację procesów rozwojowych i doprowadzić do długoterminowych i trwałych problemów zdrowotnych. Co roku w Polsce kilka tysięcy dzieci i nastolatków jest hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Liczba ta w ostatnich latach wzrosła dwukrotnie. Aby zmniejszyć ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych oraz zwiększyć odporność psychiczną nastolatków istotne jest wzmacnianie czynników chroniących i modelujących dobry nastrój i samopoczucie dzieci poprzez m.in wsparcie ze strony rodziców i rówieśników, dobre relacje w rodzinie i grupie rówieśniczej, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz poznanie samego siebie.


W naszej codziennej pracy realizujemy szeroki wachlarz działań profilaktycznych wspierających dobrostan i zdrowie psychiczne naszych podopiecznych. Wiemy bowiem, że bez dobrostanu psychicznego uczniowie, bez względu na wiek – nie mają możliwości osiągnięcia sukcesów w obszarach, które są dla nich ważne.


W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego uczniowie wzięli udział w zajęciach profilaktycznych kształtujących umiejętności emocjonalno–społeczne. Opracowali plakaty przedstawiające ich mocne strony, uczyli się rozwiązywania konfliktów bez przemocy, wyrażania swojego zdania w sposób asertywny, empatii, szacunku do drugiego człowieka, zgodnej pracy zespołowej.
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021Zaproponowano ćwiczenia integracyjne uczące rozpoznawania i wyrażania emocji i odczuć, m.in. Gra na emocjach, Jak emocje wpływają na nasze decyzje i wybory życiowe? Oglądano filmy edukacyjne i prezentacje na temat metod i strategii radzenia sobie ze stresem. Uczniowie doszli do wniosku, że dobry nastrój w dużej mierze zależy od nich samych, od ich nastawienia.


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Czynnikiem chroniącym i znacznie poprawiającym jakość życia psychicznego jest podejmowanie przez młodych ludzi aktywności fizycznej. Dlatego też tradycją naszej szkoły jest organizowanie cyklicznych zajęć relaksacyjnych przy muzyce, co z kolei wiąże się z dużym zaangażowaniem w tworzeniu oryginalnych choreografii. Zajęcia te zawsze wzbudzają sporo pozytywnej energii i emocji!


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Tematyka konkursu „Moja recepta na dobre samopoczucie” zorganizowanego na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Psychiatrii również cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników. Uczniowie chętnie podjęli to wyzwanie, wykazując się inwencją twórczą i kreatywnością w prezentowaniu swoich pomysłów.


Recepta1


Recepta2


Recepta3Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021

…i coś dla nauczycieli i wychowawców … (materiał szkoleniowy)


Dobrostan psychiczny nauczyciela – prezentacja


Dbajmy o siebie i swoich bliskich!Opracowanie: Anna Boczek, Kinga Kleniewska, Anna Grabarska