Konferencja „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej” – fotorelacja


W dniu 19 października 2021 roku odbyła się konferencja „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej” zorganizowana przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.


Głównym celem konferencji było nawiązanie współpracy placówek województwa lubelskiego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej na rzecz wzmacniania kondycji psychicznej uczniów.


Konferencję otworzyła Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty podkreślając ważność problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nasilonych zwłaszcza w okresie pandemii COVID – 19.


Konferencja

W trakcie wydarzenia przedstawiono wyniki badań naukowych oraz rekomendacje dla systemu edukacji – Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie czynników chroniących dobrostan i zdrowie psychiczne młodzieży, m.in.: dobre relacje w rodzinie i w grupie rówieśniczej, dobry, bezpieczny klimat szkoły, zdrowe, zbilansowane odżywianie, odpowiednia ilość snu, łagodny sposób zarządzania konfliktem.


Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

W kolejnej części konferencji przedstawiono główne założenia, cele oraz konkretne działania projektu „Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę” realizowanego przez Instytut Edukacji Zintegrowanej w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”, zapraszając szkoły do współpracy oraz prowadzenia działań o charakterze wychowawczo - profilaktycznym.


Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Następnie przedstawiono dobre praktyki w zakresie wychowania, profilaktyki i wspierania kondycji psychicznej uczniów wypracowane przez specjalistów i wychowawców, które stanowiły dobrą zachętę i inspirację do wprowadzenia podobnych działań w naszej szkole.


Materiały szkoleniowe:

Jak wspierać uczniów po roku epidemii - Raport
Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę 1
Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę 2Konferencja

Opracowanie: A.B.