Dzień Czystego Powietrza 2021

W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „Wygrajmy ze Smogiem” nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskich obchodów Dnia Czystego Powietrza, który przypada 14 listopada.


Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest problemem, który powoduje nie tylko niszczenie środowiska naturalnego ale również kłopoty zdrowotne ludzi. Dlatego też niezwykle istotna wydaje się kwestia edukacji ekologicznej od najmłodszych lat szkolnych. Wychodząc naprzeciw ważnym problemom ekologicznym nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili zajęcia edukacyjne z biologii, przyrody, geografii i chemii dotyczące zagadnień ochrony środowiska, zmian klimatu, oszczędzania energii, wody, surowców. Poruszano problematykę dotyczącą źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza, wykorzystując filmy, prezentacje, krzyżówki i rebusy udostępnione na platformie eduESA.


Uczniowie obejrzeli prezentację o smogu „Wstrzymaj oddech. SMOG – talk!”, która stała się przyczynkiem do podjęcia dyskusji na temat sposobów zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz sprawdzali swoją wiedzę ekologiczną grając w interaktywną grę „Pogromca smogu” .


Smogiem

Smogiem

Zwrócono uwagę na wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka. Drobne pyły, które wdychamy wraz z powietrzem, przenikają przez drogi oddechowe do krwi, powodując groźne choroby, takie jak zawał serca, udar mózgu czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.


Smogiem

Smogiem

Smogiem

Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza w 30% odpowiada za powstawanie nowotworów (płuc, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani). Smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci ze względu na ich niewykształcony do końca system immunologiczny.


Przedszkolaki również włączyły się w obchody Dnia Czystego Powietrza prezentując swoje pomysły na ochronę środowiska naturalnego


Smogiem

Smogiem

Smogiem

W ramach zajęć pracowano plakaty ekologiczne na temat smogu


Smogiem

Smogiem

Smogiem

Smogiem

… oraz prezentację multimedialną pt. „Jak chronić czyste powietrze”.


Podkreślając wagę edukacji ekologicznej zorganizowaliśmy konkurs ekologiczno – fotograficzny na temat „Czysty krajobraz wokół nas”. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fotografii związanych z szeroko rozumianym pojęciem ochrony środowiska naturalnego. Poniżej prezentujemy nagrodzone zdjęcia.
Smogiem Smogiem Smogiem Smogiem

Smogiem Smogiem Smogiem Smogiem

Smogiem Smogiem Smogiem Smogiem

Smogiem Smogiem Smogiem SmogiemRealizatorzy przedsięwzięcia: Kinga Kleniewska, Anna Boczek, Anna Grabarska, Jacek Sochocki, Ewelina Klimiuk, Yuliya Mikhaliuk, Piotr Cholewa, Adam Juśko.