Światowy Dzień Życzliwości w naszej szkole.

„…Życzliwość to nie jest akt, to jest styl życia…”


Douglas Williams


Nasza szkoła tradycyjnie 21 listopada przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Święto to służy promowaniu idei pokoju na całym świecie, poprzez okazywanie innym ludziom życzliwości, serdeczności, otwartości i przekazywania z serca płynących życzeń i pozdrowień.


Światowy Dzień Życzliwości

Życzliwość, uprzejmość, szlachetność, kultura osobista są mile widziane w kontaktach międzyludzkich i tych uniwersalnych wartości zawsze warto uczyć dzieci. Pozwalają one na budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i nawiązywania prawidłowych, pozbawionych agresji relacji międzyludzkich. Ludzie życzliwi i pozytywnie nastawieni do życia lepiej radzą sobie z problemami i trudnościami dnia codziennego.


Światowy Dzień Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości

W naszej szkole w ramach obchodów tego pozytywnego święta przeprowadzono zajęcia edukacyjne i zabawy uczące zasad dobrego wychowania i kultury osobistej. Metodą mapy skojarzeń dzieci zastanawiały się co składa się na kulturę osobistą oraz układały „Szkolny kodeks dobrych manier”.


Światowy Dzień Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości

Wykonano piękne „Kwiaty Życzliwości” z życzeniami dla kolegów, członków rodziny, nauczycieli i personelu medycznego. Wszystkim udzielił się ten miły, naładowany pozytywną energią nastrój!


Światowy Dzień Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości

Bądźmy dla siebie życzliwi codziennie, nie tylko od święta 😄


Opracowanie: Anna Boczek, Kinga Kleniewska, Piotr Twardowski.