Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Jak co roku w ramach członkostwa w Klubie Szkół UNICEF nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Podjęliśmy różnorodne działania mające na celu nagłośnienie i wyraźne wyartykułowanie tak ważnych dla każdego dziecka tematów związanych z poczuciem bezpieczeństwa.


Zrealizowaliśmy wszystkie cele i założenia projektowe - zgrana współpraca nauczycieli i ich zaangażowanie w działania przybliżające tematykę praw dziecka społeczności szkolnej zostały docenione – otrzymaliśmy certyfikat.


Dyplom – UNICEF2021

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Dzień ten przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Dlatego też zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne w oparciu o przygotowane przez UNICEF scenariusze zajęć, zeszyty zadań, układanki, karty pracy i quizy, gry oraz kolorowanki.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Wyświetlono prezentację o prawach dziecka, która stała się przyczynkiem do dyskusji na temat istotnych zapisów w Konwencji o Prawach Dziecka. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami, jak również daje możliwość aktywnego uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.


W oparciu o uzyskane informacje, a także własne przemyślenia dzieci zastanawiały się, jak powinno wyglądać wymarzone i szczęśliwe dzieciństwo – dzieciństwo przyszłości.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Wykonano gazetki tematyczne oraz plakaty związane z rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Wykorzystaliśmy kolor niebieski, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Na lekcjach języka niemieckiego uczniowie w sposób dość nietypowy zapoznawali się z prawami dziecka …


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Mam prawo do życiaMiędzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Mam prawo do bezpieczeństwaMiędzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Mam prawo do naukiMiędzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Mam prawo do tożsamościW ramach projektu wyposażono uczniów w podstawową wiedzę na temat działalności stowarzyszeń, fundacji i instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka.


Dzięki zaangażowaniu uczniów powstały piękne prace plastyczne o prawach dziecka oraz zorganizowano konkurs na najpiękniejszy wiersz lub piosenkę o prawach dziecka.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - projekt edukacyjny


Zajrzyj na stronę Rzecznika Praw Dziecka
Realizatorzy projektu: Kinga Kleniewska, Yuliya Mikhaliuk , Anna Boczek, Anna Grabarska, Magdalena Broniek, ACK, Natalia Sarzyńska – Wójtowicz, Piotr Twardowski, Łukasz Niewiadomy.