Podsumowanie projektu edukacyjnego
pt. "Mindfulness - moja wyspa szczęśliwości tu i teraz"

Kiedy kilka miesięcy temu wystartował projekt "Mindfulness - moja wyspa szczęśliwości tu i teraz" nikt z nas nie myślał, iż tematyka uważności spotka się z takim zainteresowaniem Fundacji Szkoła z klasą oraz IBM SkillsBuild. Współpraca tych dwóch partnerów podyktowała potencjalnym beneficjentom tematy zgoła niecodzienne, aczkolwiek niezbędne w życiu każdego człowieka.


Celem projektu było zwiększanie u uczniów zdolności do nauki, umiejętności dostrzegania własnych wartości, uczucia radości z własnych sukcesów, budowanie odporności na stres, niepewność i lęk. Wszystkie te potrzeby wynikały z obserwacji codziennego funkcjonowania uczestników projektu - uczniów a jednocześnie pacjentów Oddziałów Szpitalnych naszej Szkoły.


Działania projektowe zostały rozłożone proporcjonalnie do terminów zawartych w harmonogramie, a formy realizacji obejmowały:


· warsztaty pracy w grupach – kreatywnej twórczości oraz informatyczno -multimedialne

· wideokonferencje

· zajęcia profilaktyczne

· współpracę tradycyjnie i online

· spotkania zespołu projektowego

· warsztaty praktyczne w zakresie tematyki projektuUczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych - pacjenci Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w wieku od 15 do 19 roku życia. Działania obejmowały promocję projektu, działania kluczowe oraz Konkurs na najlepszy skrypt o Mindfulness. Oczywiście niezbędną częścią każdego projektu są wnioski i rezultaty potwierdzone wstępnym sondażem oraz ewaluacją. Kwintesencją wszystkiego była elektroniczna gazeta projektu zamieszczana sukcesywnie w aktualnościach szkolnej witryny.


Podsumowaniem projektu jest film zamieszczony poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w nim ciekawostkami.


Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe projektu oraz pomoc merytoryczną w realizacji działań Fundacji Szkoła z klasą oraz IBM SkillsBuild.realizacja projektu:
Beata Woszczek i Bożena Błaszczak