Warsztaty zdrowego stylu życia
„Dieta na dobry nastrój i prawidłową pracę mózgu”

Wychodząc naprzeciw ważnym zagadnieniom wspierania zdrowia psychicznego i poprawy samopoczucia naszych podopiecznych w dniu 17 grudnia 2021 roku w naszej szkole odbyły się profilaktyczne warsztaty zdrowego stylu życia. Rozpoczęły się pogadanką na temat zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Uczniowie zastanawiali się nad czynnikami chroniącymi mającymi wiodący wpływ na dobrostan i zdrowie psychiczne człowieka.


Obejrzano film oraz prezentację multimedialną na temat „Dieta na mózg” oraz „Czynniki wpływające na dobre samopoczucie”. Okazało się, że codzienne, prawidłowe nawyki prozdrowotne mogą w znacznym stopniu wpłynąć pozytywnie na ogólną kondycję psychofizyczną organizmu.


Dieta

Dieta

Dieta

Dzieci dowiedziały się jakie produkty żywnościowe korzystnie wpływają zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne oraz jakich produktów unikać aby nie narazić się na kłopoty zdrowotne. Prawidłowo skomponowana dieta może niwelować objawy gorszego samopoczucia a nawet łagodzić stres.


Dieta

Dieta

Uczniowie już wiedzą, że na zdrowie psychiczne oraz ogólną kondycję organizmu oprócz zbilansowanej diety korzystnie wpływa aktywność fizyczna, rozwijanie pasji i zainteresowań, odpowiednia ilość i jakość snu, dobre relacje z rówieśnikami oraz poznanie samego siebie, czyli mocne i słabe strony charakteru. Wymaga to dużej świadomości i pracy nad sobą! Ale zawsze warto…


Dieta

Dieta

Dieta

Atrakcyjne, interaktywne ćwiczenia w aplikacji wordwall podsumowujące zajęcia prozdrowotne zmotywowały uczniów do większej dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie.


Dieta

Dieta
Warsztaty przeprowadzono w ramach innowacji "Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia"
Opracowanie: AB