Ogólnopolska kampania ESA „Mierzymy się ze smogiem”W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu ekologicznego „Wygrajmy ze smogiem” podjęliśmy kolejne wyzwanie – włączyliśmy się w ogólnopolską kampanię ESA „Mierzymy się ze smogiem”.

Zanieczyszczenia powietrza, głównie tlenkami siarki, węgla, azotu oraz pyłami, stanowią główna przyczynę powstawania smogu. Pyły i związki wchodzące w skład smogu są niebezpieczne dla zdrowia i życia, szczególnie dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego. Wywołują również alergie i inne dolegliwości zdrowotne.

Obecnie, w środku sezonu grzewczego należy mocniej zaakcentować problem zanieczyszczenia powietrza, gdzie emisja gazów jest szczególnie szkodliwa dla zdrowia i życia człowieka. Jak wskazują naukowe badania Polska jest najbardziej zanieczyszczonym pyłami i benzo(a)pirenem krajem w Europie. Głównym źródłem smogu są zanieczyszczenia pochodzące z tzw. niskiej emisji. Jej źródłem są przede wszystkim indywidualne paleniska domowe, piece, kotłownie i inne instalacje grzewcze, wyposażone w kotły nieodpowiedniej klasy, w których wykorzystuje się niskiej jakości węgiel, muł i miał węglowy, czasem odpady.

Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili zajęcia przybliżające istotne problemy ekologiczne, rozwijając u uczniów postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne i zdrowie nas wszystkich. SMOG

 SMOG

 SMOG

 SMOG

Uczniowie zagrali w interaktywną grę „Pogromca Smogu” oraz rozwiązywali karty pracy, krzyżówki i quizy na temat form ochrony środowiska naturalnego i zanieczyszczeń powietrza. Poznawano źródła powstawania smogu i jego wpływu na kondycję żywych organizmów. Wspólnie zastanawiano się nad formami ograniczenia zanieczyszczeń naszej planety.


 SMOG

 SMOG

 SMOG

 SMOG

 SMOG

Mierzymy się ze smogiem – dla powietrza, dla zdrowia, dla przyszłych pokoleń!


Realizatorzy przedsięwzięcia: Anna Boczek, Kinga Kleniewska Anna Grabarska, Jacek Sochocki