Dzień Pozytywnego Myślenia 2022 w naszej szkole – działania projektowe

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

Dzień Pozytywnego Myślenia w naszej szkole trwa cały rok, gdyż optymizm, empatia, wytrwałość i wiara w siebie są zawsze w modzie, pozwalają radośniej spojrzeć na szarą rzeczywistość i dostrzegać pozytywne aspekty we wszystkim, co nas spotyka.


Na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży przeprowadziliśmy kolejne już ciekawe warsztaty kształtujące umiejętności emocjonalno – społeczne oraz wspierające zdrowie psychiczne naszych podopiecznych. Uczniowie brali udział w symulacyjnych scenkach uczących zachowań asertywnych oraz kształtujących właściwą samoocenę i poczucie własnej wartości. Podczas zabaw integracyjnych zastanawiano się nad korzyściami bycia osobą empatyczną, życzliwą i pozytywnie nastawioną do życia.


 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

Wykonywano rekwizyty z papieru – tzw. śmietniki, do których wrzucano negatywne emocje oraz działania i sytuacje na które nie mamy wpływu. Natomiast słoiki sukcesu i wdzięczności wypełniano osiągnięciami i sukcesami życiowymi. Zwrócono uwagę na wartości, które służą zdrowiu i szczęściu człowieka.


 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

Uczniowie opracowali, a następnie z entuzjazmem zagrali w ciekawą, pobudzającą do refleksji grę „Pozytywka”, która polegała na losowaniu działań wpływających korzystnie na dobre samopoczucie i nawiązywanie bliskich relacji z innymi.


 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

 Dzień Pozytywnego Myślenia 2022

Prezentacja – Dzień Pozytywnego Myślenia


Osiągnięcie wewnętrznego spokoju - kilka prostych kroków


Czas spędzono niezwykle twórczo, radośnie i wesoło!
Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”.

Realizatorzy przedsięwzięcia: Anna Boczek, Kinga Kleniewska, Magdalena Broniek