Porozmawiajmy o emocjach i uczuciach – warsztaty profilaktyczne

Znajomość własnych emocji oraz radzenia sobie z nimi jest bardzo ważnym elementem dbania o higienę psychiczną. Samoświadomość odczuwanych emocji pozwala uważniej funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości i sprawniej radzić sobie pojawiającymi się trudnościami. I tę wiedzę przekazujemy naszym uczniom organizując warsztaty wychowawczo – profilaktyczne.


Na wstępie uczniowie obejrzeli film poruszający kwestie rozumienia i oswajania swoich myśli, uczuć i emocji. Następnie odgrywali scenki sytuacyjne, w których próbowali rozpoznać i nazywać emocje zaprezentowane przez innych uczestników ćwiczenia. Kolejna zabawa polegała na dokończeniu zdań z określaniem odczuwanych emocji w różnych sytuacjach życiowych, typu: czuję smutek, gdy …., cieszę się, gdy ….., martwię się o … , chciałbym ….. itp.


Rozmawialiśmy o uczuciach i emocjach z którymi spotykamy się każdego dnia. Zastanawiano się nad wartościami ważnymi w życiu oraz znaczeniem marzeń i celów i ich wpływu na odczuwane emocje. Szukano odpowiedzi na pytania co to są uczucia? Gdzie rodzą się uczucia? Następnie wykonano Mapy Emocji przedstawiające za pomocą emotek nastrój i samopoczucie naszych podopiecznych. W trakcie wykonywania zadania słuchano muzyki relaksacyjnej:


Emocje

Emocje

Emocje

Emocje

Emocje

Emocje

Emocje

Emocje

Ciekawą formą twórczości było wykonanie sketchnotingów dotyczących sposobów radzenia sobie z lękiem, niepokojem, stresem.


Emocje

Emocje

Emocje

Emocje

Wytańcz swoje emocje – tym akcentem muzyczno – taneczno - ruchowym zakończyliśmy warsztaty. Pozytywny nastrój udzielił się wszystkim! Planujemy kontynuować tego typu działania!


Emocje

Emocje

Emocje

Emocje

Emocje

Warsztaty przeprowadzono w ramach autorskiego projektu „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne”


Opracowanie: Anna Boczek, Kinga Kleniewska