Nauka języka polskiego jako obcego

W naszej szkole pomagamy dzieciom z Ukrainy poznawać język polski – uczą się one prawidłowej wymowy, podstawowych zwrotów, wyrażeń potrzebnych do porozumiewania się z personelem medycznym, nauczycielami i rówieśnikami...


Nauka języka polskiego jako obcego

Nauka języka polskiego jako obcego

Nauka języka polskiego jako obcego


Nauka języka polskiego jako obcego


Opracowanie: ACK