Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022





20 marca przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia, bo któż z nasz nie chce być szczęśliwym? Dążenie do szczęścia jest jednym z celów człowieka, jednakże dla każdego szczęście może znaczyć coś innego … zdrowie, dobre relacje z rówieśnikami, pogoda ducha, dobre samopoczucie, szóstki w szkole, kochający i wspierający rodzice, życie jako wartość sama w sobie, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, poczucie bezpieczeństwa, radość w pomaganiu innym itd. itp. Długo można wymieniać.


Zapytaliśmy naszych podopiecznych, czym dla nich jest szczęście … 😃





Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022

Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022

Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022

Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022

Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022

Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022

Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022

Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022

Międzynarodowy Dzień Szczęścia 2022



Sposoby na poprawę samopoczucia i dobrostanu psychicznego


Wszystkim życzymy radości, optymizmu i odnajdywania szczęścia w codzienności życia!





Opracowanie: Anna Boczek, Kinga Kleniewska, Anna Grabarska, Jacek Sochocki